torsdag 7. april 2011

Lover dusør til dem som fanger rømt oppdrettslaks

Oppdrettsnæringen vil betale 500 kroner per oppdrettslaks som fanges i en elv. Tiltaket er et ledd i arbeidet mot lakselus og rømming.

Så da er det bare og begynne med opdrettslaksefiske på heltid!

Link til artikkel her

Ingen kommentarer: